TandPunt Mondzorg.

Altijd Persoonlijk.

 

Belangrijke informatie over maatregelen in onze praktijk i.v.m. het Coronavirus

 

In de media verscheen het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten.

De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

 

U kunt bij ons dus gewoon terecht voor reguliere tandheelkundige behandelingen.

 

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om het maken van een afspraak uit te stellen en als u reeds een afspraak heeft staan deze kosteloos te annuleren.

 

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38˚C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

• Heeft u hooikoorts?

 

Omdat gebrekkige handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk oorzaak van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met de aanwezige handalcohol.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

 

Nog wat extra aanwijzingen:

 

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Als u te vroeg bent kan u gevraagd worden buiten de praktijk te wachten.

• Kom zeker niet te laat.

• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

• Het toilet is gesloten voor gebruik en kan uitsluitend bij uitzondering gebruikt worden.

 

 

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Welkom bij TandPunt Mondzorg!

 

Missie: (wie zijn wij en waar staan we voor)

 

Bij TandPunt Mondzorg werken wij met een team van enthousiaste en professionele tandartsen, die breed opgeleid en gespecialiseerd zijn, met jarenlange ervaring en expertise in diverse deelgebieden. Goed opgeleide tandarts- assistenten,

(paro) preventie- assistenten en een klinisch prothese technicus ondersteunen ons daarbij. Onze receptionistes en praktijkmanager zorgen voor een goede communicatie en creëren daarnaast een veilige en efficiënte werkomgeving.

 

Samen vormen wij zo een gemotiveerd en goed op elkaar ingespeeld team van tandheelkundige zorgprofessionals dat een breed pakket van moderne tandheelkunde van uitstekend niveau aanbiedt.

Onze patiënten staan in ons handelen steeds centraal.

 

 

Visie: (waar streven wij naar, wat zijn onze doelen en hoe doen we dat?)

 

Wij streven naar uitstekende tandheelkunde die zich kenmerkt door:

 

Uitstekende integrale inhoudelijke zorg.

Empathische en respectvolle houding naar onze patiënten.

Een goed georganiseerde en veilige omgeving voor zowel medewerkers als patiënten.

Werken in teamverband, samen met onze patiënten.

 

 WIJ HEBBEN WEER RUIMTE VOOR NIEUWE PATIËNTEN        0181-614614

 

Aanmelden

Binnen enkele dagen krijgt u reactie per telefoon of e-mail. Alle velden met een sterretje (*) zijn verplicht. Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, nooit door aan derden. Dit formulier wordt beveiligd verzonden.

Een afspraak maken

Verzenden....

Er is iets fout gegaan met verzenden

Formulier ontvangen

De aanvragen zullen zorgvuldig bestudeerd worden om zo effectief mogelijk tandheelkundige zorg te kunnen verlenen. Aan deze aanvraag kunt u geen enkel recht ontlenen. Insturen van dit formulier en een oproep leidt niet automatisch tot aanname van u als patiënt.

Onze praktijk, TandPunt Mondzorg, is gevestigd aan de Jan Campertlaan 1, 3201 AX  in Spijkenisse.

 

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30.

 

U kunt dan bellen met ons nummer 0181-614614 voor het maken van een afspraak.

 

Bij tandheelkundige spoedgevallen, zoals ongevallen en acute hevige kiespijn, proberen wij u uiteraard zo snel mogelijk te helpen. Als u aan het begin van de ochtend belt dan kunt u in ieder geval dezelfde dag bij ons terecht.

 

Als u uw afspraak niet kunt nakomen, laat ons dat dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten, zodat wij de voor u gereserveerde tijd weer kunnen gebruiken voor het behandelen van andere patiënten. Mocht u een afspraak niet nakomen, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

 

 

pepermuntjes

Even herinneren

Wij reserveren ruim de tijd voor uw behandeling.

 

Ons verzoek is dan ook om uw afspraak niet te vergeten en op tijd te komen.

 

Als service sturen we u, als uw email-adres en/of uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, een afspraakherinnering. Hier kunt u echter geen rechten aan ontlenen.

 

Mocht u een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, zeg deze afspraak dan minimaal 24 uur van tevoren af.  Wij geven u graag een nieuwe afspraak.

 

Mocht u uw afspraak zijn vergeten of niet tijdig hebben afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

afsprakenkaartje

Ontvangst en wachten

Wij streven ernaar om u uitstekende tandheelkunde te bieden in een prettige en ontspannen sfeer. Zo komen we, samen met u, tot de beste resultaten.  Het speciaal voor ons ontworpen praktijkpand biedt daartoe alle comfort.

Dat begint in de wachtruimte, waar u door onze receptionistes Esmiralda en Marjorie welkom wordt geheten. In onze wachtruimte met comfortabel meubilair kunt u door de actuele tijdschriften bladeren, folders uitzoeken of op het beeldscherm een onderhoudende presentatie bekijken.

 

We streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten. Spoedgevallen kunnen er soms voor zorgen dat u langer moet wachten. We hopen dat we dan op uw begrip kunnen rekenen. Onze assistentes doen hun uiterste best om u te informeren over de stand van zaken.

wachtruimte

Duidelijke informatie

Mocht er na de controle of bij uw eerste onderzoek bij TandPunt Mondzorg blijken dat er een uitgebreidere  vervolg behandeling nodig is, dan zullen we samen met u een behandelplan opstellen. We spreken altijd de mogelijke behandelingen met u door, zodat u uw vragen kunt stellen en uw wensen kenbaar kunt maken. Het behandelingsplan met begroting kunt u doorgaans meteen bij de receptie afhalen.

 

gebitsmodel

Onze behandelruimten

Onze 6 behandelkamers zijn uitgerust met de modernste apparatuur. Door het ontwerp van ons praktijkgebouw is er gezorgd voor zoveel mogelijk daglicht in de behandelkamers.

Onze röntgenkamer is uitgerust met een geavanceerd röntgentoestel voor driedimensionale (Cone Beam CT) opnamen.

apparaat voor 3D Rontgenopnamen
behandelkamer

Onze  aandachtsgebieden

Naast de algemene tandheelkunde kunt u bij ons ook terecht voor onderstaande aandachtsgebieden.

 • Implantaten
  Implantaten
 • Implantaten
  Implantaten
  Loszittende kunstgebitten, maar ook missende tanden en/of kiezen kunnen uw lust tot lachen bederven. Omdat wij ook in úw geval streven naar een mooie gezonde lach kunnen wij u voorzien van implantaten. Onze implantoloog, Peter Kouijzer, plaatst de implantaten (kleine schroefjes) chirurgisch in uw kaak. Los zittende protheses behoren dankzij implantaten tot het verleden, maar ook patiënten met een enkel missend element en verder een gave tandenrij kunnen de storende lege ruimte opvullen met een implantaat waarop dan een kroon geplaatst kan worden.
  Read More
 • Wortelkanaal(her)behandelingen
  Wortelkanaal(her)behandelingen
 • Wortelkanaal(her)behandelingen
  Wortelkanaal(her)behandelingen
  De endodontische herbehandeling Een wortelkanaalbehandeling wordt tegenwoordig met veel succes uitgevoerd. Het komt soms voor dat na een kanaalbehandeling een wortelpuntontsteking niet geheel geneest of dat opnieuw klachten ontstaan. In de meeste gevallen kan dan door een nieuwe kanaalbehandeling uw tand of kies behouden blijven. Met moderne instrumenten en materialen, waaronder een behandelmicroscoop, is het mogelijk om zelfs als alle wortelkanalen al een keer zijn behandeld ze opnieuw te reinigen en te vullen. Onze gespecialiseerde endotandarts, Jan Maarten van den Boom, verwijdert of doorboort de bestaande vulling of kroon. Alle obstakels, zoals wortelstiften en oud vulmateriaal, worden verwijderd. De kanalen worden vervolgens goed bekeken, schoongemaakt en gevuld. Tijdens de behandeling worden röntgenfoto’s gemaakt zodat het verloop van de behandeling kan worden gecontroleerd.
  Read More
 • Slaapapneu en snurken
  Slaapapneu en snurken
 • Slaapapneu en snurken
  Slaapapneu en snurken
  Tijdens de slaap ontspannen de spieren die de bovenste luchtweg openhouden en zakt de tong naar achteren. Hierdoor wordt de luchtweg nauwer. Door het aanzuigen van lucht tijdens het ademhalen kunnen de weke delen van de mond- en keelholte gaan trillen, waardoor er snurkgeluiden ontstaan Bij ernstige vernauwingen kan de luchtweg zelfs volledig worden afgesloten en treden er tijdelijke ademstilstanden op. Volledige of gedeeltelijke onderbrekingen van de luchtstroom langer dan tien seconden worden resp. apneus en hypopneus genoemd. Bij gemiddeld meer dan vijf apneus of hypopneus per uur is er sprake van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) indien er tevens klachten zijn. Die klachten kunnen o.a. zijn: overmatige vermoeidheid overdag, niet uitgerust wakker worden, concentratieproblemen, ochtend hoofdpijn, ‘s-nachts vaak naar de wc moeten om te plassen. Mensen met onbehandelde slaapapneu hebben 3x zoveel kans om bij een verkeersongeluk betrokken te raken. Als iemand luid snurkt kan het verstandig zijn om naar een KNO of longarts te gaan om vast te stellen of er spake is van slaapapneu.” Blijkt er na onderzoek dat een (anti)snurkbeugel de aanbevolen behandeling is, dan kan deze beugel bij TandPunt Mondzorg worden aangemeten. Is er bij u sprake van het slaapapneu syndroom dan zal uw verzekering de behandeling vergoeden. De snurkbeugel die bij TandPunt Mondzorg wordt toegepast is ook geschikt voor mensen met een volledige prothese mits er in de onderkaak een klikgebit aanwezig is. Onze tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS Jan Maarten van den Boom kan u naar een specialist verwijzen. Daarvoor hoeft u dus niet speciaal naar de huisarts. Hij is tevens geaccrediteerd om de meest comfortabele snurkbeugel, de Somnodent, aan te meten. Hij werkt nauw samen met KNO artsen, die de diagnose stellen.
  Read More
 • Bleken
  Bleken
 • Bleken
  Bleken
  Uw levensstijl en eetgewoonten kunnen ertoe leiden dat uw tanden aan witheid verliezen. Nu mensen steeds langer hun gebit behouden, krijgen ook meer mensen te maken met verkleuring van het gebit. Door koffie, thee en andere voeding kan het glazuur door de jaren heen verkleuren. In dat geval is tanden bleken een goede optie. De tanden worden enkele tinten lichter en krijgen weer meer de natuurlijke kleur van vroeger. Tanden bleken met bleeklepel onder begeleiding van de preventie-assistent De tandarts verricht een grondig vooronderzoek. De tandarts kan, afhankelijk van de gezondheidsconditie van het gebit en tandvlees, bepalen of een bleekbehandeling geschikt is. Wat goed is om te weten: kronen en vulmateriaal bleken niet mee. Verder zijn donkere verkleuringen minder eenvoudig te behandelen. Voorafgaand aan een bleekbehandeling, wordt uw gebit grondig gereinigd door een van onze preventie-assistenten. In onze tandartspraktijk gebruiken we Zoom!, een professioneel bleekproduct dat alleen verkrijgbaar is bij erkende tandheelkundige professionals. U krijgt een wittere, stralendere glimlach met behulp van bleeklepels die speciaal voor u op maat worden gemaakt. Na instructie in de tandartspraktijk kunnen de bleeklepels van Zoom! gemakkelijk thuis worden gedragen. Bleekgels van Zoom! bevatten 6% waterstofperoxide, de stof ACP (amorf calciumfosfaat) en kaliumnitraat. Deze laatste twee stoffen verminderen de gevoeligheid van de tanden en zorgen er tegelijkertijd voor dat de stevigheid en gladheid van het glazuur verbetert. De waterstofperoxide in de bleekgel zorgt ervoor dat de gele kleur van de tanden wordt afgebroken. Klinische studies onderstrepen dat Zoom! een veilige, effectieve tandenbleekmethode is, geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar. Overleg met uw tandarts of uw gebit zich leent voor een Zoom! behandeling. TandPunt Mondzorg helpt u graag aan een stralende lach.
  Read More

De preventie-assistent

Wat doet een preventie-assistent?

 

De (paro)preventie-assistent is een tandarts-assistent met een aanvullende opleiding. Hij/Zij richt zich op het voorkómen van tandheelkundige problemen als gingivitis (tandvleesontsteking) en parodontitis (tandvleesonsteking met kaakbotontsteking). Hij/zij controleert de staat waarin het tandvlees verkeert en corrigeert daar waar nodig het poetsgedrag, geeft patiënten instructie, voorlichting en voert gebitsreinigingen uit. Bij kinderen sealt hij/zij indien nodig blijvende kiezen. Deze worden dan preventief voorzien van een beschermende laklaag.

De preventie-assistenten van TandPunt Mondzorg hebben bij UMC St. Radboud in Nijmegen een officiëel erkende-opleiding preventie-assistent gedaan. Zij voldoen dus aan de strengste eisen.

 

Het verschil tussen de preventie-assistent en de mondhygiënist

Vaak krijgen wij de vraag wat het verschil is tussen de preventieassistent en de mondhygiënist. Daarom hebben wij in het kort beschreven wat de taken zijn van beide beroepsbeoefenaars.

 

Taken van de preventie-assistent:

 

Uitvoeren van een plaquekleurtest

In kaart brengen van conditie tandvlees (DPSI-score)

Verwijderen van tandsteen en tandplaque boven het tandvlees

Polijsten van tanden en kiezen

Bleken van tanden en kiezen

Sealen van blijvende kiezen

Aanbrengen van fluoride

Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging

 

De werkzaamheden en bevoegdheden van de Paro-preventie-assistent liggen tussen die van de preventieassistent en de mondhygienist in.

 

Taken van de mondhygiënist:

 

In kaart brengen van conditie tandvlees (parodontiumstatus)

Verwijderen van tandplaque, aanslag en tandsteen boven en onder het tandvlees

Gladmaken van worteloppervlakken, boven en onder het tandvlees

Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen (gingivitis en parodontitis)en voedingsgewoonten

Uitvoeren van een plaquekleurtest

Sealen van blijvende kiezen

Aanbrengen van fluoride

Polijsten van vullingen

 

Het belangrijkste verschil is dat een mondhygiënist een HBO-opgeleide paramedicus is. De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn ook in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van tandvleesproblemen en gaatjes in het gebit (cariës). Daarbij is de mondhygiënist gespecialiseerd in de behandeling van ernstige gevallen van tandvleesaandoeningen zoals gingivitis en parodontitis.

 

Kortweg zou je kunnen zeggen dat het werk van de mondhygiënist begint waar het werk van de (paro)preventie-assistent op moet houden in gevallen waarbij sprake is van ernstige tandvlees/kaakbot aandoeningen.

 

Tarieven en betaling

Na de behandelingen volgt het onvermijdelijke…. De nota.

 

Wij werken met de landelijk, door de overheid (NZA) vastgestelde tarievenlijst. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Dit is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd

Afhankelijk van hoe en waar u verzekerd bent, wordt de nota direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor het bedrag waar u niet voor verzekerd bent, ontvangt u een restnota van Infomedics.

Indien u een nota direct van Infomedics krijgt thuisgestuurd dan dient u deze binnen 30 dagen te voldoen. De nota zelf kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken snel een eenvoudig regelen. U hoeft geen rekening te houden met de openingstijden van de Servicedesk en kunt uw zaken regelen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Wilt u een betalingsregeling treffen of de status van betaling controleren, dan raden wij u aan dit direct via de website van Infomedics te regelen.

 

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Dit kunt u eenvoudig via de website van Infomedics regelen. Klik op de onderstaande link en vul het formulier volledig in.

 

Betalingsregeling Infomedics

 

Status van uw betaling controleren

 

Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het 13-cijferige nummer dat op rekening staat in en controleer of uw rekening is betaald.

Overige vragen

Heeft u een andere vraag, kijk dan eerst bij de Veelgestelde vragen op de website van Infomedics. De kans is groot dat u daar al het antwoord vindt op uw vraag.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 036 - 20 31 900

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

 

Indien u vragen heeft over de inhoud van de nota, belt u dan onze praktijk.

 

Voor behandelingen met kosten boven de EUR 250,- ontvangt u standaard een begroting. Voor bedragen daaronder ontvangt u op verzoek een begroting.

 

logo Infomedics

Bekijk HIER de geldende tandartstarieven.

Bekijk HIER de laboratoriumtarieven.

Een (half) jaar later

Voorkomen is beter dan genezen, dus is het verstandig om uw gebit regelmatig te laten controleren.

Meestal maken wij, indien u dat wenst, aan het eind van uw behandeling een afspraak voor de volgende (half) jaarlijkse controle.

Privacy- en cookieverklaring, Klachtenregeling

Maak hieronder een keuze.

Over onze praktijk

Wie werken er bij TandPunt Mondzorg

 

Het team van TandPunt Mondzorg bestaat momenteel uit 4 tandartsen, een praktijkmanager, 2 receptionistes, een paro-nazorg assistente,

4 preventie assistenten en een klinisch prothese technicus.

 

TandPunt Mondzorg is een erkend leerbedrijf en biedt regelmatig stageplaatsen aan voor de opleiding tot tandartsassistent.

 

 

 

 • Peter Kouijzer, tandarts- implantoloog (BIG nr. 59022213502)
  Peter Kouijzer, tandarts- implantoloog (BIG nr. 59022213502)
 • Peter Kouijzer, tandarts- implantoloog (BIG nr. 59022213502)
  Peter Kouijzer, tandarts- implantoloog (BIG nr. 59022213502)
  Peter Kouijzer studeerde in 1986 als tandarts af aan de Universiteit van Amsterdam. Eind 1987 vestigde hij zich als tandarts aan de Raadhuislaan in Spijkenisse. Daar de praktijk hard groeide, zocht hij in 1992 samenwerking met Jan Maarten van den Boom. Naast de algemene tandheelkunde heeft hij zich gespecialiseerd in de implantologie en is sinds 2006 tandarts-implantoloog.
  Read More
 • Jan Maarten van den Boom, tandarts ( BIG nr. 39020135302)
  Jan Maarten van den Boom, tandarts ( BIG nr. 39020135302)
 • Jan Maarten van den Boom, tandarts ( BIG nr. 39020135302)
  Jan Maarten van den Boom, tandarts ( BIG nr. 39020135302)
  Jan Maarten van den Boom studeerde in 1988 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 1992 nam hij in verschillende praktijken waar. In 1992 vestigde hij zich aan de Raadhuislaan in Spijkenisse en begon een samenwerkingsverband met Peter Kouijzer. Sinds 2007 is hij zich, naast de algemene tandheelkunde, steeds meer gaan toeleggen op het uitvoeren van moeilijke wortelkanaalbehandelingen. In dat verband behandelt hij ook patiënten die door collega tandartsen worden verwezen. Sinds 2010 behandelt hij ook patiënten die door de KNO-arts worden verwezen in verband met het obstructief slaapapneusyndroom. In 2011 behaalde hij zijn accreditatie tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Tevens was hij tandheelkundig adviseur bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven van het ministerie van Justitie en werkte hij voor Lechnerconsult in Rotterdam.
  Read More
 • Gerdien Hameete, tandarts (BIG nr. 79919196902)
  Gerdien Hameete, tandarts (BIG nr. 79919196902)
 • Gerdien Hameete, tandarts (BIG nr. 79919196902)
  Gerdien Hameete, tandarts (BIG nr. 79919196902)
  Eind 2014 heeft Gerdien haar opleiding tot tandarts in Nijmegen afgerond . Zij is opgegroeid in Rhoon en heeft besloten na haar studie terug te verhuizen naar de regio. Sindsdien is zij werkzaam geweest in twee verschillende praktijken. Nu is zij 3 dagen per week werkzaam bij Tandpunt Mondzorg. Gerdien heeft in een praktijk gewerkt waar zij veel kinderen en mensen met angst voor de tandarts heeft behandeld. Zij heeft ook een tijdje in het buitenland gestudeerd (Londen en Tanzania). Naast dat zij het belangrijk vindt dat patiënten zich op hun gemak voelen bij haar in de tandartsstoel, vindt zij ook openheid en eerlijkheid van groot belang. In haar vrije tijd is zij graag sportief bezig.
  Read More
 • Sohbia Subhani, tandarts (BIG nr. 49917401702)
  Sohbia Subhani, tandarts (BIG nr. 49917401702)
 • Sohbia Subhani, tandarts (BIG nr. 49917401702)
  Sohbia Subhani, tandarts (BIG nr. 49917401702)
  In 2006 is Sohbia afgestudeerd als klinisch psychologe aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ondanks, dat zij de studie psychologie met veel plezier had afgerond, wilde zij toch iets anders. Sohbia wilde een beroep uitoefenen waarbij zij mensen kon helpen maar ook bezig kon zijn met haar handen. Het beroep van tandarts combineert deze twee aspecten feilloos met elkaar. Daarom besloot zij in 2007 te starten met de opleiding tandheelkunde aan de ACTA in Amsterdam. Gedurende de studie kwam Sohbia erachter hoe belangrijk het is om de mens achter de behandeling te zien. Elke patiënt heeft een andere persoonlijkheid en daarop moet zoveel mogelijk de behandeling worden aangepast. En zo kwam haar achtergrond als psychologe, zonder voorbedachte rade, goed van pas. Sohbia is opgegroeid in Spijkenisse en heeft na haar studie besloten terug te keren naar Spijkenisse om hier als tandarts aan de slag te gaan. Nu is zij 3 dagen per week werkzaam bij TandPunt Mondzorg. Sohbia vindt een goede vertrouwensband met de patiënt erg belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de patiënt tevreden de deur uit gaat en Sohbia tevreden de deur achter haar sluit aan het einde van haar werkdag.
  Read More
 • Sjoukje, praktijkmanager, opleider
  Sjoukje, praktijkmanager, opleider
 • Sjoukje, praktijkmanager, opleider
  Sjoukje, praktijkmanager, opleider
  Sjoukje heeft in 1989 de stap gemaakt van het onderwijs naar de tandheelkunde. Sinds 2001 werkt zij bij TandPunt Mondzorg. Sinds 2009 is zij praktijkmanager. Voor meer specifieke vragen kunt u bij haar terecht. Tevens is zij praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.
  Read More
 • Esmiralda, receptioniste
  Esmiralda, receptioniste
 • Esmiralda, receptioniste
  Esmiralda, receptioniste
  Esmiralda is sinds 2012 werkzaam als receptioniste bij TandPunt Mondzorg. In 2009 rondde zij haar opleiding European Studies af aan de Haagse Hogeschool, met Communicatie Management als specialisatie. U kunt bij haar terecht voor algemene vragen en het maken van afspraken.
  Read More
 • Marjorie, receptioniste
  Marjorie, receptioniste
 • Marjorie, receptioniste
  Marjorie, receptioniste
  In 1991 behaalde Marjorie haar diploma directiesecretaresse bij Opleidingsinstituut Schoevers Voordat zij bij TandPunt Mondzorg kwam werken, is zij in diverse organisaties in zowel administratief als management- ondersteunende functies werkzaam geweest. U kunt bij haar terecht voor algemene vragen en het maken van afspraken.
  Read More
 • Tamara, paro-nazorg-assistente, opleider
  Tamara, paro-nazorg-assistente, opleider
 • Tamara, paro-nazorg-assistente, opleider
  Tamara, paro-nazorg-assistente, opleider
  Tamara is na haar stage in onze praktijk sinds 1990 als gediplomeerd tandartsassistente bij ons werkzaam. Zij heeft in 2001 haar diploma tot preventie-assistente en in 2008 haar diploma paro-nazorg assistente behaald. In 2011 sloot zij de opleiding anesthesie voor tandarts-assistenten met goed gevolg af. Tamara verwijdert tandsteen met name bij mensen met uitgebreidere tandvleesproblemen. Zij geeft mondhygiene instructie, maakt gebitsafdrukken en kan indien nodig verdovingen geven. Tevens is zij praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.
  Read More
 • Joyce, preventie-assistente
  Joyce, preventie-assistente
 • Joyce, preventie-assistente
  Joyce, preventie-assistente
  Joyce is sinds 2008 gediplomeerd tandartsassitente en behaalde in 2010 haar diploma preventie-assistente. Naast assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij o.a. afdrukken voor gebitsmodellen. Tevens is zij praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.
  Read More
 • Petra, preventie-assistente
  Petra, preventie-assistente
 • Petra, preventie-assistente
  Petra, preventie-assistente
  Petra behaalde haar diploma tandartsassistente in 1992 en sindsdien werkzaam in de tandheelkunde.in 2006 behaalde zij haar diploma Preventie-assistente en een jaar later de aantekening Anesthesie. Naast het assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij o.a. afdrukken voor gebitsmodellen. Tevens is zij praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.
  Read More
 • Evelien, preventie-assistente
  Evelien, preventie-assistente
 • Evelien, preventie-assistente
  Evelien, preventie-assistente
  Evelien is bij TandPunt Mondzorg begonnen als stagiaire. Na het behalen van haar diploma in 2014, heeft zij een vast plekje gekregen binnen het team van TandPunt Mondzorg. In 2015 behaalde zij haar diploma preventie-assistente. Naast assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij o.a. afdrukken voor gebitsmodellen. Tevens is zij praktijkopleider voor diverse tandartsassistenten opleidingen.
  Read More
 • Léon, klinisch prothese technicus
  Léon, klinisch prothese technicus
 • Léon, klinisch prothese technicus
  Léon, klinisch prothese technicus
  Léon Francois (1981) werkt sinds 1999 in de tandtechniek. Na eerst de opleiding tot Tandtechnicus voltooid te hebben heeft hij in 2009 zijn diploma gehaald voor Klinisch Prothese Technicus in samenwerking met de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na 15 jaar alle mogelijk tandtechnisch werk te hebben gedaan, is hij nu voltijd aan de stoel gaan werken om patiënten te behandelen voor elke soort prothese. Daarbij ondersteunt hij de praktijk ook met alle tandtechnische vraagstukken. Hij is gedetacheerd vanuit Excent Tandtechniek in Hellevoetsluis en werkt op de maandag bij TandPunt Mondzorg.
  Read More
 • Maroula, preventie-assistente
  Maroula, preventie-assistente
 • Maroula, preventie-assistente
  Maroula, preventie-assistente
  Maroula is als stagiaire begonnen bij Tandpunt Mondzorg. Na het behalen van haar diploma in 2017 is zij ons team komen versterken. In 2019 behaalde zij haar diploma Preventie-assistente. Naast het assisteren aan de stoel, verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij afdrukken voor gebitsmodellen.
  Read More
 • Angelina, tandartsassistente
  Angelina, tandartsassistente
 • Angelina, tandartsassistente
  Angelina, tandartsassistente
  Angelina is als stagiaire begonnen bij Tandpunt Mondzorg. Na het behalen van haar diploma in 2017 is zij ons team komen versterken. Naast het assisteren aan de stoel, maakt Angelina o.a. ook afdrukken voor gebitsmodellen.
  Read More
 • Charity, preventie-assistente
  Charity, preventie-assistente
 • Charity, preventie-assistente
  Charity, preventie-assistente
  Charity is sinds 2013 gediplomeerd tandartsassistente en behaalde in 2016 haar diploma preventie-assistente. Naast assisteren aan de stoel verwijdert zij tandsteen, geeft poetsinstructie en maakt zij o.a. afdrukken voor gebitsmodellen.
  Read More

Spoed

Spoedbehandeling

 

Wanneer u buiten de openingstijden dringend tandheelkundige hulp nodig heeft, kunt u bellen met ons praktijknummer: 0181-614614. U krijgt dan via ons antwoordapparaat te horen welke tandarts op dat moment dienst heeft en hoe u hem of haar kunt bereiken. Houd u er rekening mee dat behandelingen bij een waarnemende tandarts direct afgerekend dienen te worden en dat er niet altijd een pinautomaat aanwezig is. Tevens kunt u informatie vinden op de website van de samenwerkende tandartsen Nissewaard.

 

tandartsennissewaard.nl

Contact

TandPunt Mondzorg

 

Jan Campertlaan 1

3201 AX  Spijkenisse

 

0181-614614

verzenden....

Fout bij verzending

bericht ontvangen

pepermuntjes
afsprakenkaartje
wachtruimte
gebitsmodel
apparaat voor 3D Rontgenopnamen
behandelkamer
logo Infomedics
pepermuntjes
afsprakenkaartje
wachtruimte
gebitsmodel
apparaat voor 3D Rontgenopnamen
behandelkamer
logo Infomedics

TandPunt Mondzorg.

Altijd Persoonlijk.

pepermuntjes
afsprakenkaartje
wachtruimte
gebitsmodel
apparaat voor 3D Rontgenopnamen
behandelkamer
logo Infomedics
pepermuntjes
afsprakenkaartje
wachtruimte
gebitsmodel
behandelkamer
apparaat voor 3D Rontgenopnamen
logo Infomedics

TandPunt Mondzorg.

Altijd persoonlijk.

Aanmelden

Een afspraak maken

Een afspraak maken

pepermuntjes

Even herinneren

Even herinneren

afsprakenkaartje

Ontvangst en wachten

wachtruimte

Duidelijke informatie

Duidelijke informatie

gebitsmodel

Onze behandelkamers

Onze behandelruimten

behandelkamer
apparaat voor 3D Rontgenopnamen

Onze aandachtsgebieden

Onze aandachtsgebieden

Onze aandachtsgebieden

De preventie-assistent

Tarieven en betaling

Tarieven en betaling

logo Infomedics

Een (half) jaar later

Een (half) jaar later

Klachtenregeling

Privacy- en cookieverklaring

Klachtenregeling

Over onze praktijk

Spoed

Contact

Aanmelden

Aanmelden

Een afspraak maken

pepermuntjes

Even herinneren

Even herinneren

Ontvangst en wachten

Ontvangst en wachten

wachtruimte

Duidelijke informatie

Duidelijke informatie

gebitsmodel

Onze behandelkamers

Onze behandelruimten

apparaat voor 3D Rontgenopnamen
behandelkamer

Onze aandachtsgebieden

Onze aandachtsgebieden

Onze aandachtsgebieden

De preventie-assistent

Tarieven en betaling

Tarieven en betaling

logo Infomedics

Een (half) jaar later

Een (half) jaar later

Klachtenregeling

 Privacy- en cookieverklaring

Klachtenregeling

Over onze praktijk

Spoed

Contact